Δοχεια Τυροκομικων

Δοχεια Τυροκομικων

Δοχεία κατάλληλα για τυποποίηση, συσκευασία μεταφορά και φύλαξη τυροκομικών, με μονόδρομη βαλβίδα εξαερισμού.

Δοχειο Τυροκομικων

Δοχειο Τυροκομικων

Διαστάσεις: 35.5 x 23.5 x 23.5cm
Δοχειο Τυροκομικων

Δοχειο Τυροκομικων

Διαστάσεις: 20 x 23.5 x 23.5cm
Δοχειο Τυροκομικων

Δοχειο Τυροκομικων

Διαστάσεις: 20 x 23.5 x 23.5cm