Δοχεια Παστου

Δοχεια Παστου

Δοχεία κατάλληλα για τυποποίηση, συσκευασία μεταφορά και φύλαξη προϊόντων που περιέχουν λίπος, όπως παστό και κρέας

Δοχειο Παστου

Δοχειο Παστου

Διαστάσεις: 35.5 x 23.5 x 23.5cm
Δοχειο Παστου

Δοχειο Παστου

Διαστάσεις: 20 x 23.5 x 23.5cm