Ανοξειδωτα

Ανοξειδωτα

Δοχεία κατάλληλα για τυποποίηση, συσκευασία μεταφορά και φύλαξη ελαίων, καυσίμων, μελιού και λοιπών υγρών προϊόντων.

Ανοξειδωτο δοχειο

Ανοξειδωτο δοχειο

Διαστάσεις: 20lt ως 1000lt
Ανοξειδωτο δοχειο

Ανοξειδωτο δοχειο

Διαστάσεις: 20lt ως 1000lt
Ανοξειδωτο δοχειο

Ανοξειδωτο δοχειο

Διαστάσεις: 20lt ως 1000lt